Bảng giá phần mềm kế toán EFFECT HCSN

Phiên bản đóng gói, trả tiền 01 lần
Chi phí này chưa bao gồm đi lại - ăn ở đối với khách hàng ngoài Hà Nội và HCM

 • ĐƠN GIÁ
 • Mua trọn gói
 • Thay đổi GPSD
 • Nâng cấp
 • Đào tạo E learning
 • EFFECT HCSN

 • 10 phân hệ chuẩn mực kế toán theo TT107

 • Mua trọn gói:15 000 000 VNĐ
 • Thay đổi GPSD:650 000 VNĐ/GPSD
 • Nâng cấp:5 000 000 VNĐ/ 1 lần nâng cấp
 • Đào tạo E learningMiễn phí
 • EFFECT CĐT

 • 10 phân hệ chuẩn mực kế toán theo TT195

 • Mua trọn gói:15 000 000 VNĐ
 • Thay đổi GPSD:650 000 VNĐ/GPSD
 • Nâng cấp:5 000 000 VNĐ/ 1 lần nâng cấp
 • Đào tạo E learningMiễn phí

- Chi phí đào tạo:

     + Đào tạo tập trung theo địa bàn (tối thiểu 50 cán bộ):     2 000 000 VNĐ/Đơn vị/02 buổi

     + Đào tạo tập trung tại Hà Nội (tối đa 02 người/đơn vị):   1 000 000 VNĐ/Đơn vị/04 buổi

     + Đào tạo trực tiếp tại đơn vị (tối đa 10 cán bộ):               4 000 000 VNĐ/Đơn vị/04 buổi

 - Chi phí mở thêm một máy trạm: 650 000 VNĐ/1 máy

- Bảng báo giá sản phẩm EFFECT HCSN.net: Download tại đây

- Mẫu hợp đồng EFFECT HCSN.net: Download tại đây

Tư vấn - Hỗ trợ
1900 575785
Top